Nya arbetssätt för en tryggare och säkrare behandling av depression!

Seno är ett IT-system som tillsammans med nya arbetsmetoder löser flera problem för patienter, läkare och sjuksköterskor vid insättning av medicin för behandling av depression.

info@nabodev.se Ladda hem produktblad

Save